Herroepingsrecht

Bij onze afzetzak diensten:

Bij een bestelling van één of meer afzetzakken/big bags geldt het herroepingsrecht niet, omdat de levering binnen een zeer kort tijdsbestek plaatsvindt. Als klant ziet u af van dit herroepingsrecht binnen 14 dagen. Mocht er toch aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht volstaat Afzetzak met het volgende: indien u binnen 24 uur bij verzending van de afzetzak(ken)/big bags gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, kan dat mits de afzetzak(ken)/bigbag(s) volledig in de originele verpakking is/zijn en binnen 24 uur na levering. De extra kosten voor het ophalen worden expliciet in rekening gebracht conform de marktprijs en deze extra kosten worden van het teruggestorte aankoopbedrag in mindering gebracht. De betaling geschiedt binnen 7 dagen na factuurdatum.